Ασφάλεια συναλλαγών

Ασφάλεια συναλλαγών Eurobank

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές σας πραγματοποιούνται στο ασφαλές περιβάλλον της Eurobank, σύμφωνα με διεθνή πρωτόκολλα ασφαλείας. Η υπηρεσία Eurobank e-Commerce υποστηρίζει πλήρως το πρωτόκολλο ασφαλείας 3D Secure που διασφαλίζει τις online πληρωμές με κάρτα. Για να μειώσει τον κίνδυνο απάτης (fraud) για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, εφαρμόζει την ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη (Strong Customer Authentication – SCA).

Οι πελάτες μας κάνουν τις πληρωμές τους στο ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον της Eurobank. Η πρόσβαση στα συστήματα της Eurobank προστατεύεται με τεχνολογία Firewall. Το Firewall επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών και τον αποκλεισμό άλλων. Επιπλέον, εμποδίζει μη αναγνωρισμένους χρήστες να αποκτούν πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες.
Οι προσωπικές πληροφορίες των πελατών μας που πληρώνουν με κάρτα στο e-shop μας προστατεύονται με το πρωτόκολλο TLS (Transport Layer Security). Μεταφέρονται κρυπτογραφημένες στα 256bit με το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer). Έτσι, το e-shop μας δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους, π.χ. αριθμό κάρτας και ημερομηνία λήξης, κωδικό CVV2 / CVC2.